برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

خوابگاه شبانه‌روزي دانشجويان دانشگاه

خوابگاه شبانه‌روزي دانشجويان دانشگاه خصوصيت تجرد بوسيله اطاق با تخت‌هاي انفرادي و ديگر وسايل اشتراكي ايجاد مي‌شود. تعداد مناسب تقريباً 90-70 دانشجو در واحدهاي 15-12 نفري مي‌باشد. ساختمان‌هاي چند طبقه اقتصادي‌تر از بلوك يا غرفه‌اي ادامه مطلب…